RENTAL INFO

Nabízíme zapůjčení bytových předmětů pro filmové a foto účely, zejména pro rekvizitní společnosti a filmové produkce. 

Vybrané rekvizity (stažené fotky) posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. společně s informacemi o termínu zapůjčení, název společnosti, kontakt na jednatele firmy, název projektu. 

Částka  za zapůjčení rekvizit je určena u každé rekvizity sólo a to na období jednoho týdne/7dní (uvedeno pod fotkou v katalogu například Kč 90/w). Pro nové spolupracující firmy nebo začínající společnosti v oboru může být zapůjčení podmíněno finanční vratnou zálohou v hodnotě zboží po dobu zapůjčení.

Za případné poškození věcí bere zodpovědnost pronájemce, po dohodě bude zboží buďto nahrazeno novým nebo opraveno v rámci rozsahu poškození. V případě poškození rekvizitu neopravujte bez předchozí konzultace s Flat7. Rozhodnutí bude na nás, zda-li se věc bude opravovat nebo nahrazovat novou.

Společnost Flat7 provozovaná Michalem Jünglingem  nebere zodpovědnost za veškerá autorská práva zapůjčených předmětů (clearance).

Před navštívením skladu je nutné si telefonicky domluvit termín návštěvy. Otevírací doba skladu je Po-Pá od 8 – 17h. Adresa skladu, Radotínská 41/14 Praha 5 Velká Chuchle. Při akutní nutnosti otevření skladu mimo běžnou pracovní dobu a o víkendu a svátcích lze také volat, v tomto případě je účtovaná částka za mimořádné otevření skladu.

 

ENGLISH

We offer rental of household items for film and photo purposes, especially for prop companies and film productions.

Send the selected props (downloaded photos) to email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., along with the information about the rental date, company name, contact of the company manager, project name.

The amount for renting props is determined for each prop solo and for a period of one week/7 days (listed under the photo in the catalog, for example, CZK 90/w). For new cooperating companies or start-up companies in the field, the loan may be conditional on a refundable financial advance in the value of the goods for the duration of the loan.

The lessee is responsible for any damage to things, upon agreement the goods will either be replaced with a new one or repaired within the scope of the damage. If the prop is damaged, do not repair it without first consulting Flat7. The decision will be up to us, whether the item will be repaired or replaced with a new one.

The Flat7 company run by Michal Jüngling does not take responsibility for all copyrights of loaned items (clearance).

Before visiting the warehouse, you must make an appointment by phone. Warehouse opening hours are Mon-Fri from 8 a.m. to 5 p.m. If there is an urgent need to open the warehouse outside normal working hours and on weekends and holidays, you can also call, in which case the amount for the extraordinary opening of the warehouse is charged.